Rady pro žadatele o příspěvek na péči

Příspěvek na péči pomáhá osobám, které nejsou schopny se o sebe samostatně postarat z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a zároveň umožňuje zaplatit si pomoc od jiných fyzických osob nebo institucí. Pro všechny žadatele o příspěvek na péči máme cenné rady, jak tento příspěvek získat.

Jak požádat o příspěvek na péči

Žádost o příspěvek na péči se podává na předtištěném formuláři na krajské pobočce Úřadu práce podle místa trvalého bydliště žadatele. Pokud je žadatel v jiném správním obvodu, může sám žadatel nebo jeho zástupce podat písemnou žádost o vedení agendy v jiné krajské pobočce ÚP.

Jak podat žádost o příspěvek na péči

Žádost o příspěvek na péči lze doručit osobně na podatelnu krajské pobočky Úřadu práce, poštou, přímo konkrétnímu pracovníkovi nebo elektronicky přes datovou schránku – podmínkou u této varianty je, aby měl žadatel platný elektronický podpis.

Co následuje po podání žádosti

Sociální pracovník Úřadu práce provede sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele a zjistí stupeň jeho samostatnosti. Poté zašle Okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti. OSSZ vyhodnotí nálezy doložené poskytovatelem zdravotních služeb, výsledky vlastního šetření a výsledky sociálního šetření Úřadu práce. Posudek odešle zpět ÚP, který vydá rozhodnutí o nároku na příspěvek na péči.


Datum: 12. 7. 2015

Co dělat, když nesouhlasíte s rozhodnutím?

Proti rozhodnutí o příspěvku na péči je možné odvolat se ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává na krajskou pobočku Úřadu práce, která jej do 30 dnů postoupí Ministerstvu práce a sociálních věcí. Po vypracování stanoviska posudkovou komisí vydá MPSV rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí již není možné se odvolat a nabývá právní moci dnem doručení.

JAK RYCHLE SEHNAT PENÍZE

Také byste rádi znali odpověď na otázku, kde vzít peníze? Nejrychlejší cestou je bezesporu půjčka, tou trnitější vydělávání a spoření.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI VÝBĚRU PŮJČKY

Nebuďte pohodlní zjišťovat si více podrobností a vyvarujte se nejčastějším chybám při výběru půjčky. O jaké se jedná?

JAK UŠETŘIT TISÍCE KORUN ROČNĚ

S našimi tipy se Vám podaří uspořit několik tisíc korun a utvořit si finanční rezervu na horší časy.

NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Nebankovní společnosti v současné době směle konkurují bankám a neustále se snaží zlepšovat a rozšiřovat svou nabídku. Lehce u nich získáte půjčky do výplaty, střednědobé půjčky i úvěry zajištěné nemovitostí.

PŮJČKA BEZ DOLOŽENÍ PŘÍJMU

U žádostí o půjčku často narazíte na to, že musíte doložit příjem. Ne vždy jsou ale finanční instituce tak přísné. Na internetu najdete vcelku bohatou nabídku půjček bez doložení příjmu.

RYCHLÁ PŮJČKA

Od půjček nejčastěji očekáváme, aby byly dostupné, levné a rychle vyřízené. Rychlé půjčky jsou tu pro Vás, když potřebujete peníze okamžitě a bez čekání..