Kdo dosáhne na příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je smysluplnou pomocí ze strany státu osobám závislým na pomoci jiných. Tento příspěvek umožňuje všem potřebným zajistit si sociální služby a základní životní potřeby. Kdo dosáhne na příspěvek na péči a v jaké výši?

Příspěvek nejen na hrazení sociálních služeb

Příspěvek na péči mohou využít všechny osoby, které kvůli špatnému zdravotnímu stavu potřebují pomoct od jiné fyzické osoby. Z tohoto příspěvku se může hradit asistent sociální péče, osoba blízká, dětský domov, speciální lůžkové zdravotnické zařízení a registrovaný poskytovatel sociálních služeb.

Žádost podaná na Úřadu práce

O příspěvek na péči se žádá prostřednictvím vyplněného formuláře na krajské pobočce Úřadu práce podle místa trvalého pobytu žadatele. Sociální pracovník ÚP zjistí, do jaké míry je žadatel samostatný a odešle OSSZ žádost o posouzení stupně závislosti žadatele. Lékařská posudková služba OSSZ vydá posudek, odešle jej

Výše příspěvku

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, u níž se posuzuje stupeň závislosti – lehká, středně těžká, těžká a úplná. Hodnotí se mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání, obouvání, tělesná hygiena, péče o domácnost a jiné osobní aktivity. Výše příspěvku se odvíjí od věku a platí následovné:

Výše měsíčního příspěvku na péči pro osoby do 18 let:

Stupeň I – 3 000 Kč (lehká závislost)
Stupeň II – 6 000 Kč (středně těžká závislost)
Stupeň III – 9 000 Kč (těžká závislost)
Stupeň IV – 12 000 Kč (úplná závislost)

Výše měsíčního příspěvku na péči pro osoby starší 18 let:

Stupeň I – 800 Kč (lehká závislost)
Stupeň II – 4 000 Kč (středně těžká závislost)
Stupeň III – 8 000 Kč (těžká závislost)
Stupeň IV – 12 000 Kč (úplná závislost)

Možnost navýšení příspěvku

Po přiznání příspěvku lze částku zvýšit o další 2 000 Kč za kalendářní měsíc, pokud se příspěvek týká nezaopatřeného dítěte do 18 let věku nebo rodiče, který pečuje o takové dítě a příjem v rodině je nižší než dvojnásobek životního minima.

Povinnosti účastníků řízení

Žadatel o příspěvek a oprávněná osoba jsou povinni podrobit se sociálnímu šetření pro účely přiznání příspěvku, využívat finanční prostředky na zabezpečení potřebné pomoci a písemně ohlásit Úřadu práce do 8 dnů všechny změny, které by mohly ovlivnit nárok na příspěvek nebo jeho výši.


Datum: 8. 3. 2015

JAK RYCHLE SEHNAT PENÍZE

Také byste rádi znali odpověď na otázku, kde vzít peníze? Nejrychlejší cestou je bezesporu půjčka, tou trnitější vydělávání a spoření.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI VÝBĚRU PŮJČKY

Nebuďte pohodlní zjišťovat si více podrobností a vyvarujte se nejčastějším chybám při výběru půjčky. O jaké se jedná?

JAK UŠETŘIT TISÍCE KORUN ROČNĚ

S našimi tipy se Vám podaří uspořit několik tisíc korun a utvořit si finanční rezervu na horší časy.

NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Nebankovní společnosti v současné době směle konkurují bankám a neustále se snaží zlepšovat a rozšiřovat svou nabídku. Lehce u nich získáte půjčky do výplaty, střednědobé půjčky i úvěry zajištěné nemovitostí.

PŮJČKA BEZ DOLOŽENÍ PŘÍJMU

U žádostí o půjčku často narazíte na to, že musíte doložit příjem. Ne vždy jsou ale finanční instituce tak přísné. Na internetu najdete vcelku bohatou nabídku půjček bez doložení příjmu.

RYCHLÁ PŮJČKA

Od půjček nejčastěji očekáváme, aby byly dostupné, levné a rychle vyřízené. Rychlé půjčky jsou tu pro Vás, když potřebujete peníze okamžitě a bez čekání..