Kdo má nárok na přídavky na dítě?

Přídavky na dítě jsou příspěvkem do rozpočtu rodinám s dětmi a pomáhají krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Ne každý ale na tuto podporu ze strany státu dosáhne. Kdo má tedy nárok na přídavky na dítě?

Nárok na přídavky podle příjmů

Nárok na přídavky na dítě se odvíjí od čistých příjmů za předchozí kalendářní rok, mezi něž patří příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dávky nemocenského a důchodového zabezpečení a podpora v nezaměstnanosti. Naopak se nezohledňuje celkový majetek rodiny, jako je tomu u jiných sociálních dávek.

Žádost o přídavky

O přídavky na dítě můžete požádat na pobočce Úřadu práce, a to prostřednictvím vyplněného formuláře. S žádostí předkládáte průkaz totožnosti, potvrzení o studiu dítěte, rodný list dětí mladších 15 let a potvrzení o výši příjmů vystavené zaměstnavatelem, popřípadě čestné prohlášení, že jste na rodičovské dovolené a pobíráte pouze rodičovský příspěvek.

Kdo dostane přídavky?

O přídavky mohou požádat domácnosti s nezaopatřenými dětmi, jejichž rozhodný příjem je nižší než 2,4 násobek částky životního minima, tj. 23 640 Kč.

Maximální výše měsíčního přídavku činí:

Pro dítě do 6 let – 500 Kč
Pro dítě od 6 do 15 let – 610 Kč
Pro dítě od 15 do 26 let – 700 Kč

Kdo žádá o přídavky

O přídavky na nezletilé dítě žádá zákonný zástupce, pěstoun nebo poručník. Nezaopatřené dítě starší 18 let podává žádost samo. Přídavky se vyplácejí zasláním peněz na účet nebo peněžení poukázkou, a to až 3 měsíce zpětně. Nárok na výplatu zaniká uplynutím tří měsíců ode dne, za který přídavek na dítě náleží.

Nezaopatřené dítě

Nezaopatřeným dítětem se rozumí dítě povinné školní docházce a dítě do 26 let věku, které se připravuje na budoucí povolání, nemůže studovat kvůli nemoci či úrazu nebo není schopno pro svůj zdravotní stav vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Dále je za neopatřené dítě považováno dítě, které je vedeno na ÚP a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ani rekvalifikaci.


Datum: 25. 6. 2015

JAK RYCHLE SEHNAT PENÍZE

Také byste rádi znali odpověď na otázku, kde vzít peníze? Nejrychlejší cestou je bezesporu půjčka, tou trnitější vydělávání a spoření.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI VÝBĚRU PŮJČKY

Nebuďte pohodlní zjišťovat si více podrobností a vyvarujte se nejčastějším chybám při výběru půjčky. O jaké se jedná?

JAK UŠETŘIT TISÍCE KORUN ROČNĚ

S našimi tipy se Vám podaří uspořit několik tisíc korun a utvořit si finanční rezervu na horší časy.

NEBANKOVNÍ PŮJČKA

Nebankovní společnosti v současné době směle konkurují bankám a neustále se snaží zlepšovat a rozšiřovat svou nabídku. Lehce u nich získáte půjčky do výplaty, střednědobé půjčky i úvěry zajištěné nemovitostí.

PŮJČKA BEZ DOLOŽENÍ PŘÍJMU

U žádostí o půjčku často narazíte na to, že musíte doložit příjem. Ne vždy jsou ale finanční instituce tak přísné. Na internetu najdete vcelku bohatou nabídku půjček bez doložení příjmu.

RYCHLÁ PŮJČKA

Od půjček nejčastěji očekáváme, aby byly dostupné, levné a rychle vyřízené. Rychlé půjčky jsou tu pro Vás, když potřebujete peníze okamžitě a bez čekání..